Informatie voor ouders

Ouderraad

De Shri Laksmi School kent al vele jaren een enthousiaste ouderraad die op de achtergrond veel werk verzet in samenwerking met de docenten van de school. Telkens aan het begin van een nieuw schooljaar wordt er van ouders gevraagd een bijdrage te leveren als lid van de ouderraad, als hulpouder en/of meewerkende ouder aan diverse noodzakelijk uit te voeren activiteiten rondom de school. Hiermee wordt de betrokkenheid tussen de ouders en de school verder bevorderd.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad draagt bij aan het organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen binnen de school t.b.v. alle leerlingen.

Ze doet dat door het leveren van helpende handen en ideeën om de organisatie van evenementen en de daarbij behorende activiteiten zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

 

Evenementen zijn:

 • Divali

 • Sint

 • Kerst

 • Holi

 • Pasen

 • Schoolreis

 • Avond Vierdaagse

 • Kamp groep 8

 • Musical

 • Leerlingen laatste jaar

 

Activiteiten zijn:

 • Halen van boodschappen

 • Aanbrengen van versieringen

 • Popcorn/suikerspinnen bakken

 • Uitreiken drankjes

 • Aanvragen van offertes t.b.v. busreis

 • Bijwonen van vergaderingen (max 6 per jaar)

 • Gastheer / -vrouw zijn tijdens door de school georganiseerde evenementen

 • Etc.etc.

 

Ook bieden Ouderraad-leden een luisterend oor aan ouders die graag meer informatie wensen of uitleg willen over hoe bepaalde geldelijke middelen worden besteed.

Eveneens kan de ouderraad desgewenst ook als klankbord dienen voor de schoolleiding bij diverse onderwerpen zoals veiligheid, hygiëne, ongewenst gedrag etc. etc. Ontvangen signalen kunnen door de OR-leden via de MR of zelf rechtstreeks bij de directeur worden neergelegd.

De ouderraad kent een voorzitter, penningmeester en een secretaris die te samen met het aanspreekpunt van de school het dagelijks bestuur vormen. Verder kent de raad nog 6 leden die te samen met de voorzitter, penningmeester en secretaris het uitvoerend orgaan vormen.