Groep 6B

 

 

BERICHTEN

14 apr 2021 - Schooltuinen
Downloads:
sch-2.jpg
sch-3.jpg

24 mrt 2021 - Holi
Preview foto Holi

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

Het Holifeestis een feest uit het hindoeïsme waarin het goede het kwade overwint. In Nederland staat het festival bekend als het 'poederfeest'.  Het is een feest dat in de lente wordt gevierd en waarbij de gelovigen kleurpoeder naar elkaar gooien. De bedoeling is dat je je zonden daarmee beëindigt. Tevens staan de verschillende kleuren voor de bloei in de natuur, want in deze tijd begint de lente. Het gaat over de koning, zijn zoon en  Holika.

 

Dit jaar is het holifeest op maandag 29 maart 2021 -> School gesloten.

Wij vieren het op dinsdag 30 maart 2021 op een aangepaste manier op school (op groepsniveau en niet zoals voorgaande jaren).

In de ochtend volgen alle leerlingen normaal les.

Van 12.30u- 14.30 u wordt het gevierd in de klas. De ouders koken dit jaar niet. D e school zorgt voor een hapje en vegetarische warme maaltijd.

 

Het verhaal achter Holi Phagwa gaat als volgt. Lang geleden regeerde in India de machtige demonenkoning Hirayakashap die heel erg slecht was voor zijn volk. De mensen waren bang voor hem en aanbaden hem als een god. Zijn zoon Prahalad weigerde zijn vader te aanbidden, omdat hij van mening was dat niet zijn vader, maar Vishnu - de beschermgod van het heelal, die waakt over het welzijn van de mensen - zijn god was. De koning probeerde vanaf dat moment zijn zoon te doden. In het paleis woonde ook een zus van de koning: Holika. Van haar werd verteld dat ze een heks was en veel toverkunsten kende. Holika had gehoord van de ongehoorzaamheid van Prahalad en ze bedacht een boos plan. Hiermee ging ze naar de koning: “Ik zal naar uw zoon gaan en hem vertellen dat ik ook stiekem Vishnu vereer. En ik zal hem voorstellen om samen een offer aan Vishnu te brengen door met z’n tweeën op een brandstapel te klimmen, maar zelf trek ik een onbrandbaar kleed aan, zodat alleen Prahalad zal verbranden”. Op de avond van de verbranding waren veel mensen naar het plein voor het paleis gekomen. Maar toen Holika en Prahalad op de brandstapel stonden en de brandstapel aangestoken werd, bleek dat de heks Holika in de vlammen omkwam en Prahalad stralend om zich heen keek. Vishnu verscheen in de gedaante van een half leeuw/half mens en verscheurde de koning. De mensen op het plein waren blij, dansten en zongen omdat Holika verbrand was en Prahalad nog leefde.

        


24 mrt 2021 - Schooltuinen
Preview foto Beste ouders/verzorgers,

Vanaf woensdag 31 maart 2021 gaan de kinderen van groep 6b wekelijks tuinieren, zij worden met de staas bus opgehaald en teruggebracht. We vertrekken om 08.30u  vanuit de school en zijn om 10.45u weer op school. De leerlingen nemen bij de eerste les hun naambordje ( zie film -> ,ook kunt u op Youtube kijken -> schoolyuin naambord maken), laarzen en warme kleding mee die vies mag worden.

De eerste les zal een kennismakingsles zijn met de tuin en ze gaan natuurlijk al wat doen op de kindertuintjes. 

Schooltuin op de Wagertuin.

 

MVG

Juf Shantusha en Sharita