Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Shri Laksmi school bestaat de komende twee jaren uit een personeels- en een oudergeleding.

De personeelsgeleding:

  1. Amanh Roy. de voorzitter tevens vertegenwoordiger in de GMR

  2. Rosiek Ramon

  3. Kanhai Sita

     

    De oudergeleding:

  1. Heera Shunill: plaatsvervangend voorzitter tevens vertegenwoordiger in de GMR

  2. Ramkhelawan Anuska: Secretaris

  3. Jankipersadsing Roshni