Groep 1

 

BERICHTEN

27 okt 2023 - Welkom in groep 1

Welkom in groep 1 bij juf Sandra.

Vanaf maandag t/m donderdag sta ik voor de groep. 

Op de vrijdag wordt de groep overgenomen door juf Fausia. 

 

De werkwijze

Wij werken doelgericht met behulp van de leerlijnen van Parnassys. 

Er wordt gedurende 6 tot 7 weken gewerkt aan een thema. In dat thema worden er per vakgebied doelen gekozen en verweven in het thema.

 

De bronnen waaruit het onderwijsaanbod gehaald wordt zijn:

 • de methode Piramide
 • het internet
 • de methode take it easy voor de Engelse lessen.
 • de methode de Vreedzame school voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • prentenboeken
 • rekenactiviteiten uit onder andere: de wereld in getallen, met sprongen vooruit
 • squla 

 

Het dagverloop

 • 08.30: De dag begint in de kring met het gebed en een bhajan. 
 • 08.35: Er komt een thema gericht activiteit aan bod.
 • 08.50: spelen en werken
 • 10.00: opruimen en evalueren
 • 10.15: de fruitpauze
 • 10.30: spel en beweging
 • 11.15: een kringactiviteit
 • 11.30: de lunch
 • 12.00: een kringactiviteit
 • 12.15: spelen en werken
 • 13.15: spel en beweging
 • 14.00: de dagafsluiting
 • 14.15: naar huis

 

Gymnastiek

De kleuters hebben elke vrijdag gym in de gymzaal van de school het Klaverblad.

 

De gezonde school

 •  Bij de fruitpauze drinken we water.
 •  Traktaties zijn bij voorkeur gezond en worden meegegeven naar huis. 

Afspraken:

 • U brengt uw kind tussen 08.15 u en 08.25 u op school. U mag de groep binnenkomen en een aktiviteit met uw kind uitvoeren zoals een boekje lezen, een tekening maken of een spel uit de kast.
 • Als de bel gaat, neemt u afscheid van uw kind en verlaat u de school. 
 • Na schooltijd wacht u uw kind bij het hek op. 
 • U kunt alle berichten omtrent uw kind via parro doorgeven.