Actueel

Nieuws

Keti Koti
07 jul 2020 - Keti Koti: het is belangrijk om er over te praten

 

Afgelopen week is op de Shri Laksmi School (SLS) in Amsterdam Keti Koti gevierd, het feest in verband met de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Vanwege de corona-pandemie was het niet zo uitbundig als in vorige jaren. “Deze keer is een video afgedraaid voor de verschillende groepen en we hebben er vooral over gepraat”, zegt Sharla Thakoerdat, adjunct directeur.

     

Amsterdam -  Mevrouw Thakoerdat kan zich de jaren herinneren dat ouders van creools-Surinaamse kinderen (bijna 60%) op de SLS op 1 juli in een kotomisi (creools –Surinaamse klederdracht) de school bezochten en vertelden over de betekenis van dit feest voor alle Surinamers. Keti koti betekent verbroken ketens en verwijst naar de boeien waarmee de mensen die tot slaaf waren gemaakt zijn vastgezet. Ze werden - vaak door middel van fysiek geweld – gedwongen om te werken, onder meer op de suiker, hout -en koffieplantages van de Hollandse plantage-eigenaren in Suriname.

 

“Het doet me goed dat dit bevrijdingsfeest ook hier op de SLS gevierd wordt”, zegt klasse-assistente Priscella Massé. “Ik vind dat we één zijn en dat we elkaars cultuur respecteren. Dat voel ik hier op deze school.” Ze is zelf van creools-Surinaamse afkomst, is pas zes maanden in Nederland en heeft na een gesprek met directeur Mathoera meteen haar twee kinderen op de SLS ingeschreven. Toch plaatst ze een kanttekening bij het vieren van keti koti. “De keten is nog niet helemaal verbroken. We moeten er aan blijven werken zodat hij helemaal doorgesneden wordt. Maar we zijn in ontwikkeling en ik vertrouw er op dat het met ons nog beter gaat.”

 

De elfjarige Tavincio van SLS kan zich voorlopig daar niet echt druk om maken. “Ik vier keti koti elk jaar. Ook thuis”, zegt hij. “We gaan meestal naar het Oosterpark. Dit jaar niet vanwege corona en dat vind ik jammer.”

 

Rashawn had zich eigenlijk ook verheugd op de viering dit jaar op SLS en heeft mooie kleding aangetrokken. “Maar we mochten deze keer ook spelletjes spelen in de groep. Dat vond ik wel leuk”, zegt hij.

 

Voor Chevailly is het gewoon een dag om leuke dingen te doen en lekker te eten. “Ik vind nasi lekker”, onthult ze.

 

Kimora uit groep zeven vindt 1 juli – de dag van keti koti – een speciale dag. ”Het is belangrijk om erover te praten want het is de afschaffing van de slavernij”, zegt ze uitdrukkelijk.

 

“Ik was niet echt blij toen ik doorkreeg hoe ze de mensen behandelden tijdens de slavernij”, zegt Precious. Haar stem klinkt bedrukt. Blijkbaar trekt ze zich het lot van haar voorvaderen op deze dag persoonlijk aan. Maar plotseling is ze weer opgewekt. “Ik vind het goed dat de SLS hier aandacht aan besteed”, besluit ze.        

 

   


Vacature Directeur
18 jun 2020 - VACATURE DIRECTEUR SHRI KRISHNA SCHOOL 

 

De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) zoekt per 1 augustus een directeur voor de Shri Krishna School in Utrecht. 

 

Werkzaamheden, vereisten en verwachtingen 

 

De directeur heeft samen met het managementteam van de school de leiding over deze kleine bijzondere basisschool en is de integraal verantwoordelijke schoolleider. Naast beleidsmatige werkzaamheden zal de directeur tevens belast zijn met werkzaamheden met een beheersmatig en organisatorisch karakter en dient bij uitval van leerkrachten bereid zijn de groep over te nemen. Daarnaast maakt de directeur onderdeel uit van het directeurenteam van SHON en draagt bij aan de ontwikkeling van SHON. 

 

De Shri Krishna School is een basisschool op Hindoeïstische grondslag die dit jaar vijftien jaar bestaat. Daarom verwachten wij van de kandidaat dat diegene affiniteit heeft met het Hindoeïsme en bereid is zich te verdiepen in deze levensbeschouwing en de universele normen en waarden van de SHON met heel het hart uit te dragen. 

 

In het najaar zal de school overgaan naar een nieuw schoolgebouw waar er ook buitenschoolse opvang wordt verzorgd. 

 

De Shri Krishna school zoekt een directeur die: 

- ruime pedagogische en didactische ervaring in het onderwijs heeft, en bij voorkeur de 

schoolleidersopleiding heeft afgerond en ervaring heeft als directeur;

- voornemens is de lesbevoegdheid primair onderwijs te behalen, als hier nog geen 

bevoegdheid voor is;

- toegankelijk, zichtbaar en transparant is;

- flexibel en communicatief vaardig is en kan laveren tussen de verschillende geledingen 

binnen de school en de stichting, zoals het personeel, de leerlingen en de ouders;

- verbinding kan maken met andere organisaties (kinderopvang, BSO, VO);

- een duidelijke visie heeft op eigentijds onderwijs om de leerlingen optimaal voor te bereiden 

op de samenleving van de toekomst en inzicht heeft en een bijdrage kan leveren aan onderwijsvernieuwingen;

- kennis heeft van buitenschoolse opvang, of bereid is om zich hierin te verdiepen en leiding te geven;

- commercieel en ondernemend is ingesteld i.v.m. werving van leerlingen om de school nog 

verder te laten groeien;

- kennis heeft van het Hindoeïsme en bereid is zich te (blijven) verdiepen in deze 

levensbeschouwing en de universele normen en waarden van de stichting met heel het hart uit te dragen. 

 

Arbeidsvoorwaarden Het salaris is conform de CAO-PO, schaal D11 of D12 afhankelijk van de ervaring. De gevraagde werktijdfactor is 0,8 fte (32 uur). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

Voor meer informatie en de procedure De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. 

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u tot 1 juli 2020 sturen naar dhr. R.K. Ramnewash, voorzitter College van bestuur per e-mail naar cvb@shon.nl . Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen bij mevr. A. Bilgoe op telnr. 06-41096534. Een uitgebreide profielschets kunt u vinden op http://www.shon.nl/vacatures 


Preview foto
Hindoestaanse Immigratie
05 jun 2020 -

Na een reis van drie maanden zette op 5 juni 1873 de eerste Brits-Indische immigranten voet aan wal in Suriname.

 Tussen 1873 en 1916 kwamen ongeveer 34.000 Hindoestanen naar Suriname, waarvan er ongeveer elf duizend weer terugkeerden naar India.

Na de afschaffing van de slavernij was er namelijk een grote behoefte aan arbeidskrachten.