Groep 4B

I

BERICHTEN

15 okt 2018 - Taal verkennen

15 okt 2018 - Spelling
Het thema is de vakantie

De kinderen moeten de woorden van week 1, week 2 en week 3 vlot kunnen lezen en foutloos kunnen opschrijven.
Na 3 weken worden alle woorden herhaald en daarna afgesloten met een woord dictee en een zinnen dictee.


15 okt 2018 - Taal
Woordenschat: thema 2: De vakantie

15 okt 2018 - Rekenen
Preview foto Thema 2:In de dierentuin