Ouderraad

 

De Shri Laksmi School kent al vele jaren een enthousiaste ouderraad die samen met de leerkrachten op de achtergrond veel werk verzet 

Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt er aan de ouders gevraagd om als lid van de ouderraad een bijdrage te leveren om diverse activiteiten rondom de school uit te voeren.

 

Wat doet de ouderraad?

 

De ouderraad draagt bij aan het organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen binnen de school t.b.v. alle leerlingen.

Ze doet dat door het leveren van helpende handen en ideeën om de organisatie van evenementen en de daarbij behorende activiteiten zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

 

Evenementen zijn:

 • Divali

 • Sint

 • Kerst

 • Holi

 • Pasen

 • Avond Vierdaagse

 • Kamp groep 8

 • Musical

 • Leerlingen laatste jaar

 

Activiteiten zijn:

 • Halen van boodschappen

 • Aanbrengen van versieringen

 • Popcorn bakken en suikerspinnen maken

 • Uitreiken drankjes

 • Het bijwonen van maximaal zes vergaderingen

 • Gastheer / -vrouw zijn tijdens door de school georganiseerde evenementen

   

 

Ook bieden Ouderraad-leden een luisterend oor aan ouders die graag meer informatie wensen of uitleg willen over hoe bepaalde geldelijke middelen worden besteed.

 

Eveneens kan de ouderraad ook als klankbord dienen voor de schoolleiding bij diverse onderwerpen zoals veiligheid, hygiëne, ongewenst gedrag etc. etc. Ontvangen signalen kunnen door de OR-leden via de MR of zelf rechtstreeks bij de directeur worden neergelegd.

 

De ouderraad kent een voorzitter, een penningmeester en een secretaris die samen met het aanspreekpunt van de school het dagelijks bestuur vormen.

Verder kent de raad nog zes leden die samen met de voorzitter, penningmeester en secretaris het uitvoerend orgaan vormen.