Schooltijden

Elke dag beginnen de lessen om 8.30 uur. De schoolbel gaat in de ochtend om 8:25 uur en in de middag om 12:40 uur.

De middagpauze duurt van 12:00 uur tot 12:45 uur. De school is om 14:30 uur uit. Op de woensdag is de school om 13:00 uur uit.

Wij maken gebruik van de hoofdingang van de school.


Laatkomen en ziekmelden:

Uw kind dient elke dag op tijd aanwezig te zijn in de klas. Hierboven zijn de juiste tijden aangegeven.

Ouders / verzorgers melden voor 9:00 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch bij de administratie of per e-mail bij de groepsleerkracht.Ophalen van uw kind:

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 lopen met de leerkracht naar de hoofdingang en wachten daar totdat ze worden opgehaald.
 
Als uw kind een dag door een ander wordt opgehaald dan normaal, dient u dit door te geven aan de groepsleerkracht of aan de administratie.