Nieuws - pagina 9

Hanuman Jayanti

10 april 2017 -  

 

Wij wensen u allen een Happy Hanuman Jayanti

Vacature: Directeur Shri Saraswatie School te Rotterdam

Vacature: Directeur Shri Saraswatie School te Rotterdam

06 april 2017 - Onze school te Rotterdam is op zoek naar een nieuwe directeur. Klik hier om de vacature te bekijken

English Summer School in Amsterdam

30 maart 2017 - Ook deze zomer organiseren wij weer een English Summer School in Amsterdam. In een week tijd geven leerlingen van 7 t/m 18 jaar een "boost" aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma.

Er zijn drie programma's, waarin deelnemers aan de hand van hun leeftijd worden ingedeeld. Binnen deze programma's wordt veel samengewerkt en krijgen leerlingen les op hun eigen niveau.

Iedereen is welkom. De digitale flyer kunt u hier downloaden.
 
Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden. Indien u vragen heeft, ben ik uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden.

Graag tot ziens!

Kind regards,
Angela Koopal - van der Heijden
Summer School Coördinator

M: summer@anglia.nl
T: 0165-235233

Navratri

28 maart 2017 - 

Namens het hele team wensen wij u allen een Subh Navratri

Holi feest

13 maart 2017 -     

 

 

 

 

Subh Holi

13 maart 2017 -  

Namens alle medewerkers van de Shri Laksmi School wensen wij u allen een Subh Holi

Fakkeloptocht

12 maart 2017 - 

Holi-boodschap Stichting Hindoe Onderwijs

10 maart 2017 -  Beste ouders, leerlingen en collega’s,

 

Op maandag 13 maart vieren miljoenen Hindoes over de hele wereld Holi Phagua. Ook wij vieren in Nederland met de vijf Hindoebasisscholen van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland op maandag Holi. Holi is een Hindoefeestdag die de overwinning van het goede op het kwade symboliseert.

De kinderen zijn al weken deze feestdag voor te bereiden. In Almere is de hele buurt uitgenodigd.  Een koor in Utrecht onder leiding van muzikant Raj Mohan, een volksmuziekgroep in Rotterdam die chautalmuziek zingt en speelt, een fakkeloptocht op initiatief van onze school in Amsterdam en het verhaal van de overwinning van de vrome jongen Prahlad op de kwade Holika en zijn wrede en machtswellustige vader Hiranyakashap uit de Bhagavad Purana dat in de klassen in Den Haag wordt verteld en nagespeeld.

Voor ons staat Holi ook in het teken van goede en liefdevolle omgang met elkaar. We doen er dan ook alles aan om beter met elkaar samen te leven. De kinderen krijgen dat dagelijks op onze scholen mee. Tijdens het vieren van Holi verdwijnen onderlinge ruzies. Iedereen viert feest. Er wordt niet meer gepest. Holi is een voorbeeld voor de rest van het jaar. Alle kinderen van onze scholen, ook niet-Hindoeïstische kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen, spelen maandag Holi met elkaar. Holi is het feest van vele kleuren, zoals onze samenleving er ook één is van vele gezichten, afkomst, culturen en ideeën. Met Holi is iedereen gelijk. Het goede overwint het kwade met onze veelkleurigheid. Verscheidenheid overwint, oftewel liefde voor iedereen.

Subh Holi

Rajesh Ramnewash, voorzitter College van Bestuur SHON

 

Holika Dahan 2017

01 maart 2017 - Beste ouders /verzorgers,

 

U kunt hier meer informatie vinden van Holika dahan.

Nationale Voorleesdagen

23 januari 2017 - 

Van woensdag 25 januari tot en met vrijdag 3 februari zijn er de Nationale Voorleesdagen.

In alle groepen is er extra aandacht voor het Voorlezen.

 

De groepen 1 t/m 3 starten de Voorleesdagen met een Voorleesontbijt (woe 25 januari 2017).


Lees meer ›

Nieuwjaarsboodschap College van Bestuur, St. Hindoe Onderwijs

15 januari 2017 - Beste ouders en collega’s,

Allereerst wens ik jullie een uitstekend onderwijsjaar, goede gezondheid, en veel liefde en geluk.

Van groot belang is dat we ook in dit nieuwe jaar blijven werken aan de ontwikkeling van een leerrijke omgeving waarbinnen onze kinderen zich veilig voelen en met veel plezier naar toe reizen. In dit verband dank ik jullie hartelijk voor de doorgaans positieve houding tijdens onze samenwerking en ik hoop dat we op dezelfde prettige manier met elkaar kunnen blijven omgaan. Uitdrukkelijk wil ik dank zeggen voor jullie begrip bij de uitdagingen die Stichting Hindoe Onderwijs Nederland tegenkomt in verband met ons streven naar een gezond en ‘aantrekkelijk’ personeelsbestand waarmee de toekomst van alle scholen binnen onze stichting is gegarandeerd.

De ontwikkeling van onze kinderen blijft onveranderd het belangrijkste thema binnen onze organisatie. We zetten in op maatgericht onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun prestatieniveau. Hiermee willen we aan hen meer doelgericht en individueel de ondersteuning bieden die ze verdienen. Wat dit betreft hebben we goed zicht op de tussentijdse Cito-scores en kunnen we beter bijsturen.

Met extra aandacht gaan we kijken naar de expressievakken zoals yoga, tekenen en muziek, als een manier om voort te bouwen aan de bloei van onze leerlingen. In belangrijke mate dragen deze vakken bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Veelal doordat ze inzicht krijgen in de functies en betekenissen van onder meer ideeën, waarnemingen, gevoelens, beelden, geluid en stilte. Dit kan tevens een toegevoegde waarde vormen bij het begrijpend lezen en de ontwikkeling van taal en rekenen bevorderen.

Mondige en kritische burgers heeft onze samenleving nodig die breed georiënteerd zijn en met goede kennis over wat er speelt in de maatschappij. Daar werken we graag aan mee. In dit verband zijn de culturele uitingen van het Hindoeïsme heel erg belangrijk, maar op onze scholen zullen we ook aandacht blijven besteden aan andere hoogtijdagen, zoals Ketikoti, kerst en het Suikerfeest.

In Almere, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, zijn in het afgelopen jaar nieuwe directieteams geïntroduceerd. Gedeeltelijk heeft dit te maken met vergrijzing en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de andere kant biedt dit een kans om met nieuwe krachten een impuls te geven aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Speciaal vind ik de bijdrage van de ouders in drie opzichten. In de eerste plaats zijn ze de beste ambassadeurs van ons beleid om te groeien in leerlingenaantallen en hieraan bekendheid te geven. We vragen u uitdrukkelijk, vooral wat betreft onze scholen in Utrecht en Almere, om onze partner te zijn bij het werven van nieuwe leerlingen. Vooral door bij uw familie, kennissen, buren, etc. de meerwaarde van ons onderwijs te benadrukken.

In de tweede plaats omdat het onze diepste wens is dat de ouders de belangrijkste partner blijven bij de ontwikkeling van onze kinderen. Hiervoor is vooral in de thuissituatie meer tijd, aandacht en regelmaat voor de kinderen nodig. Een goede wisselwerking tussen de school en de ouders is in dit geval noodzakelijk. De school kan het namelijk niet alleen.

 

In de derde plaats omdat wij werken aan een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Daarom is bijvoorbeeld het tegengaan van pesten voor ons heel belangrijk. Wij hopen dat u thuis, ook vanuit de grondbeginselen van het Hindoeïsme, aandacht hieraan wil besteden. Cyberpesten is iets dat soms voorkomt. Het is noodzakelijk dat we samen met u onze kinderen begeleiden bij het gebruik van social media zoals, Facebook, Whatsapp, Youtube, etc.

Ook dit jaar staan de docenten, de directies, onderwijsassistenten, conciërges en ander ondersteunend personeel, klaar om het beste uit onze leerlingen te halen. Mijn oprechte waardering voor het werk door goed opgeleid en goed gemotiveerd personeel. Alvast bedankt voor alle inzet in 2017.

Rajesh Ramnewash,

Voorzitter College van Bestuur SHON

 

 

Nieuwjaarswens

07 januari 2017 - 

Fijne Feestdagen

23 december 2016 - 
Voedselbank

Voedselbank

16 december 2016 - De inzameling voor de voedselbank is weer een succes geworden. Er is door de kinderen heel veel voedsel ingezameld. De school wil in deze tijd iets betekenen voor degene die het moeilijk hebben en de leerlingen de boodschap meegeven om voor je naaste klaar te staan en dat je actief voor de naaste iets kan betekenen. Op vrijdag 16 december heeft de overhandiging plaatsgevonden aan een vertegenwoordiger van de Voedselbank.
Kerstdiner

Kerstdiner

16 december 2016 - Op woensdag 21 december a.s. hebben de kinderen kerstdiner op school.

 

Groep 4 t/m 8 heeft het kerstdiner van 17:00 - 19:00 uur.

 

Groep 1, 2 en 3 heeft het kerstdiner van 17:00 – 18:30 uur.

 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe.

 

 

Informatie over Mediawijsheid

14 december 2016 - Op woensdag 30 november 2016 heeft gastspreker Erwin Spaan een zeer interessante, interactieve workshop gegeven over Mediawijsheid. Via onderstaande links treft u meer informatie aan en tevens een aantal websites met handige tips over dit belangrijke onderwerp. 

 

 

Brochure 'Pesten op school'

 

Overzicht websites

 

10 stappen cursus Wijzer op Internet

Voorschool

Voorschool

12 december 2016 - Voorschool De Speelhoek
In het schoolgebouw van basisschool Shri Laksmi is Voorschool De Speelhoek (VVE Peuterspeelzaal) gehuisvest. De voorschool is gratis en biedt voor peuters van 2 ½ – 4 jaar een fijne, stimulerende speelomgeving. Op de voorschool leren kinderen, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

 

Ouders horen bij de voorschool
Als kinderen naar de voorschool gaan doen ouders mee. Peuters ontwikkelen zich niet alleen op de voorschool, maar ook thuis. Ouders kunnen af en toe meedoen op de voorschool en regelmatig wordt er met ouders besproken hoe het met hun peuter gaat. Op de voorschool werkenoudercontactmedewerkers. Zij organiseren themabijeenkomsten over thema’s waar kinderen op de voorschool mee bezig zijn en geven informatie aan ouders over hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen met wat het op de voorschool leert.

 

Samenwerking met de basisschool
De voorschool werkt nauw samen met de basisschool en gebruikt dezelfde methodes. Wanneer kinderen de leeftijd van vier jaar naderen, vindt een directe overdracht plaats tussen de voorschool en de basisschool. Verder maakt de voorschool gebruik van de faciliteiten (bijvoorbeeld het speellokaal) die de school biedt. Ook het jaarprogramma en activiteiten worden op elkaar afgestemd.

 

Wilt u uw kind inschrijven?
De voorscholen in heel Amsterdam Zuidoost worden georganiseerd door welzijnsorganisatie Swazoom. Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 569 68 14 (van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur) of gaan naar de website van Swazoom, www.swazoom.nl. 

Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

05 december 2016 - Het was weer een geweldig Sinterklaasfeest op de SLS. De Sint bracht mooie cadeautjes mee. De cadeautjes en surprises zijn weer uitgepakt en iedereen was heel blij. In het album Sinterklaas kunt u meer foto's bekijken.

Week van de Mediawijsheid

18 november 2016 - 
Lees meer ›

Divali: feest van het licht

29 oktober 2016 - Alle basisscholen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) vieren deze week Divali, het feest van de overwinning van het licht op de duisternis.

Door Stuart Kensenhuis

Divali is één van de belangrijkste feesten binnen het Hindoeïsme en is gewijd aan Laksmi mata, de godin van het licht die voorspoed, succes, wijsheid en welvaart brengt. “Dit feest is net zo van belang als kerst bij de christenen en het Suikerfeest bij de moslims. Geen enkele Hindoe laat dit zomaar voorbijgaan”, zegt mede- directeur Shaam Jibodh van de Shri Saraswatie School in Rotterdam. Wanneer de avond valt  steken Hindoes tijdens dit feest een Diya aan. Dat is een van klei gebakken lamp met een wattenlontje. Het licht verdrijft de duisternis en symboliseert de overwinning van het goede over het kwade. Het geeft aan dat wij dit licht van hoop, voorspoed en liefde ook in ons zullen moeten aansteken ,zodat wij het kwade in ons kunnen zien om deze te verdrijven. Het is een feest van bezinning. We zullen diep in ons hart moeten kijken en gevoelens  van jaloezie, egoïsme, begeerte etc. te verdrijven. Deze zullen plaats moeten maken voor liefde, verdraagzaamheid, tevredenheid etc. “Hoe ga je met elkaar om? Die vraag is belangrijk”, zegt directrice Shakoentela Soedamah van Shri Ganesha School in Almere. Op zaterdag 29 oktober lopen leerlingen en ouders van haar school mee met een fakkeltocht georganiseerd door Ujala Radio. “We maken een rondje door het centrum met lampionnen. De kinderen gaan zingen en dansen”, zegt ze. Ook de Shri Laksmi School in Amsterdam doet mee aan een optocht.  “Georganiseerd door Comité Holi Divali Amsterdam op zaterdag 29 oktober”, zegt directeur Rabin Mathoera. “Bijna 25 jaar geleden is die Stichting bij ons op school ontstaan en elk jaar lopen onze leerlingen met hun ouders mee.” Opvallend; bijna de helft van de leerlingen op Shri Laksmi School zijn van Afro-Surinaamse afkomst en hebben dus geen binding van huis uit met het Hindoeïsme. Maar toch lijkt het alsof ze elk jaar enthousiaster meedoen. “Ik denk dat het voor hen meer een uitdaging is”, zegt dhr. Mathoera. “De Hindoestaanse kinderen weten veelal hoe het is en hoe het was. De Afro-Surinaamse kinderen en hun ouders  zijn nog nieuwsgierig.” Op Shri Vishnu School in Den Haag, Shri Saraswati School in Rotterdam en Shri Krishna School in Utrecht wordt Divali vooral op vrijdag 28 oktober gevierd met de kinderen en ouders. Op alle scholen begint het programma met gebed aldus voorzitter van het college van bestuur, Rajesh Ramnewash. Ohm Laksmi mata karot o kalyanam arogyam sukh sampadam mame shatru vinashaye djotir namstoete wordt opgezegd en onder begeleiding van muziek wordt er ook gezongen. Diya’s worden ontstoken. De kinderen gaan zingen, dragen gedichten voor en doen dansjes of toneel. Verder zijn er hapjes en zoetigheid die door de ouders zijn gemaakt, zoals Bara, Loempia, Simosa, ghoegrie Phoelawri en Bakabana. Alles zonder ei of vlees. Subh Divali!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12