Nieuws - pagina 5

Opening nieuw schooljaar door Rajesh Ramnewash

Opening nieuw schooljaar door Rajesh Ramnewash

05 september 2017 - Hieronder treft u de welkomstboodschap aan van onze voorzitter van het College van Bestuur ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar:
Lees meer ›
Bomberbot gaat naar alle SHON-scholen

Bomberbot gaat naar alle SHON-scholen

01 september 2017 - “Vanaf dit schooljaar (2017-2018) beginnen alle SHON-scholen in de bovenbouw met Bomberbot, een lesreeks programmeren met een spel waarbij onze leerlingen door het bepalen van allerlei routes opdrachten gaan uitvoeren. Ondertussen ontwikkelen ze vaardigheden zoals codetaal en logisch denken. Op Shri Vishnu School en Shri Laksmi school zijn al workshops gedraaid om te kijken hoe het gaat.” Dit zegt Frank Bukkems, bovenschoolse ICT-coördinator en verantwoordelijk voor het uitzetten van de lesreeks op de verschillende scholen.

 

 

 

 
Lees meer ›

Het nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar

01 september 2017 - Op maandag 4 september starten wij met een nieuw schooljaar. We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie. Wij wensen iedereen heel veel succes voor het schooljaar 2017-2018.
Avondvierdaagse SLS

Avondvierdaagse SLS

19 mei 2017 - Wij hebben weer meegelopen met de Avondvierdaagse. Dit jaar was de SLS heel goed vertegenwoordigd. De 115 sportieve wandelaars hebben allen een medaille ontvangen.

Hier kunt u een stuk lezen uit het Stadsblad De Echo.

 

     

 

 

Programma Coding for Amsterdam

Programma Coding for Amsterdam

09 mei 2017 - Onlangs heeft groep 7a van Coding for Amsterdam 15 gratis Dell Laptops in ontvangst mogen nemen.

 

Wat doet Coding for Amsterdam ook alweer precies?

 

StartupAmsterdam (Gemeente Amsterdam) en de ABN AMRO Foundation werken samen aan Coding for Amsterdam om alle Amsterdamse kinderen digitaal vaardig te maken. De kinderen beschikken namelijk nog niet over de digitale vaardigheden die ze nodig hebben voor de banen van de toekomst. Door middel van gratis programmeerlessen en workshops voor docenten helpen we scholen hiermee op weg.

Koningsspelen

Koningsspelen

21 april 2017 - De Koninsspelen was weer een succes. De leerlingen hebben meegedaan aan verschillende sportactiviteiten en hebben ook genoten van een ontbijt.

Paashaas

13 april 2017 -        

De Paashaas kwam op visite bij ons. Deze stond al vroeg in de ochtend bij de hoofdingand met een mandje met paaseieren voor de ouders. Alle leerlingen kregen later in de klas ook paaseitjes.

Leerling uit groep 8 in de Volkskrant

13 april 2017 - 

Giordiva Poeketi, leerling van onze school is in de Volkskrant van dinsdag 11 april 2017 verschenen. Giordiva is geïnterviewd voor een rubriek in de Volkskrant ''Tieners in hun slaapkamer.''

 

Hier vindt u de link van het artikel.

Hanuman Jayanti

10 april 2017 -  

 

Wij wensen u allen een Happy Hanuman Jayanti

Vacature: Directeur Shri Saraswatie School te Rotterdam

Vacature: Directeur Shri Saraswatie School te Rotterdam

06 april 2017 - Onze school te Rotterdam is op zoek naar een nieuwe directeur. Klik hier om de vacature te bekijken

English Summer School in Amsterdam

30 maart 2017 - Ook deze zomer organiseren wij weer een English Summer School in Amsterdam. In een week tijd geven leerlingen van 7 t/m 18 jaar een "boost" aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma.

Er zijn drie programma's, waarin deelnemers aan de hand van hun leeftijd worden ingedeeld. Binnen deze programma's wordt veel samengewerkt en krijgen leerlingen les op hun eigen niveau.

Iedereen is welkom. De digitale flyer kunt u hier downloaden.
 
Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden. Indien u vragen heeft, ben ik uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden.

Graag tot ziens!

Kind regards,
Angela Koopal - van der Heijden
Summer School Coördinator

M: summer@anglia.nl
T: 0165-235233

Navratri

28 maart 2017 - 

Namens het hele team wensen wij u allen een Subh Navratri

Holi feest

13 maart 2017 -     

 

 

 

 

Subh Holi

13 maart 2017 -  

Namens alle medewerkers van de Shri Laksmi School wensen wij u allen een Subh Holi

Fakkeloptocht

12 maart 2017 - 

Holi-boodschap Stichting Hindoe Onderwijs

10 maart 2017 -  Beste ouders, leerlingen en collega’s,

 

Op maandag 13 maart vieren miljoenen Hindoes over de hele wereld Holi Phagua. Ook wij vieren in Nederland met de vijf Hindoebasisscholen van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland op maandag Holi. Holi is een Hindoefeestdag die de overwinning van het goede op het kwade symboliseert.

De kinderen zijn al weken deze feestdag voor te bereiden. In Almere is de hele buurt uitgenodigd.  Een koor in Utrecht onder leiding van muzikant Raj Mohan, een volksmuziekgroep in Rotterdam die chautalmuziek zingt en speelt, een fakkeloptocht op initiatief van onze school in Amsterdam en het verhaal van de overwinning van de vrome jongen Prahlad op de kwade Holika en zijn wrede en machtswellustige vader Hiranyakashap uit de Bhagavad Purana dat in de klassen in Den Haag wordt verteld en nagespeeld.

Voor ons staat Holi ook in het teken van goede en liefdevolle omgang met elkaar. We doen er dan ook alles aan om beter met elkaar samen te leven. De kinderen krijgen dat dagelijks op onze scholen mee. Tijdens het vieren van Holi verdwijnen onderlinge ruzies. Iedereen viert feest. Er wordt niet meer gepest. Holi is een voorbeeld voor de rest van het jaar. Alle kinderen van onze scholen, ook niet-Hindoeïstische kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen, spelen maandag Holi met elkaar. Holi is het feest van vele kleuren, zoals onze samenleving er ook één is van vele gezichten, afkomst, culturen en ideeën. Met Holi is iedereen gelijk. Het goede overwint het kwade met onze veelkleurigheid. Verscheidenheid overwint, oftewel liefde voor iedereen.

Subh Holi

Rajesh Ramnewash, voorzitter College van Bestuur SHON

 

Holika Dahan 2017

01 maart 2017 - Beste ouders /verzorgers,

 

U kunt hier meer informatie vinden van Holika dahan.

Nationale Voorleesdagen

23 januari 2017 - 

Van woensdag 25 januari tot en met vrijdag 3 februari zijn er de Nationale Voorleesdagen.

In alle groepen is er extra aandacht voor het Voorlezen.

 

De groepen 1 t/m 3 starten de Voorleesdagen met een Voorleesontbijt (woe 25 januari 2017).
Lees meer ›

Nieuwjaarsboodschap College van Bestuur, St. Hindoe Onderwijs

15 januari 2017 - Beste ouders en collega’s,

Allereerst wens ik jullie een uitstekend onderwijsjaar, goede gezondheid, en veel liefde en geluk.

Van groot belang is dat we ook in dit nieuwe jaar blijven werken aan de ontwikkeling van een leerrijke omgeving waarbinnen onze kinderen zich veilig voelen en met veel plezier naar toe reizen. In dit verband dank ik jullie hartelijk voor de doorgaans positieve houding tijdens onze samenwerking en ik hoop dat we op dezelfde prettige manier met elkaar kunnen blijven omgaan. Uitdrukkelijk wil ik dank zeggen voor jullie begrip bij de uitdagingen die Stichting Hindoe Onderwijs Nederland tegenkomt in verband met ons streven naar een gezond en ‘aantrekkelijk’ personeelsbestand waarmee de toekomst van alle scholen binnen onze stichting is gegarandeerd.

De ontwikkeling van onze kinderen blijft onveranderd het belangrijkste thema binnen onze organisatie. We zetten in op maatgericht onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun prestatieniveau. Hiermee willen we aan hen meer doelgericht en individueel de ondersteuning bieden die ze verdienen. Wat dit betreft hebben we goed zicht op de tussentijdse Cito-scores en kunnen we beter bijsturen.

Met extra aandacht gaan we kijken naar de expressievakken zoals yoga, tekenen en muziek, als een manier om voort te bouwen aan de bloei van onze leerlingen. In belangrijke mate dragen deze vakken bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Veelal doordat ze inzicht krijgen in de functies en betekenissen van onder meer ideeën, waarnemingen, gevoelens, beelden, geluid en stilte. Dit kan tevens een toegevoegde waarde vormen bij het begrijpend lezen en de ontwikkeling van taal en rekenen bevorderen.

Mondige en kritische burgers heeft onze samenleving nodig die breed georiënteerd zijn en met goede kennis over wat er speelt in de maatschappij. Daar werken we graag aan mee. In dit verband zijn de culturele uitingen van het Hindoeïsme heel erg belangrijk, maar op onze scholen zullen we ook aandacht blijven besteden aan andere hoogtijdagen, zoals Ketikoti, kerst en het Suikerfeest.

In Almere, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, zijn in het afgelopen jaar nieuwe directieteams geïntroduceerd. Gedeeltelijk heeft dit te maken met vergrijzing en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de andere kant biedt dit een kans om met nieuwe krachten een impuls te geven aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Speciaal vind ik de bijdrage van de ouders in drie opzichten. In de eerste plaats zijn ze de beste ambassadeurs van ons beleid om te groeien in leerlingenaantallen en hieraan bekendheid te geven. We vragen u uitdrukkelijk, vooral wat betreft onze scholen in Utrecht en Almere, om onze partner te zijn bij het werven van nieuwe leerlingen. Vooral door bij uw familie, kennissen, buren, etc. de meerwaarde van ons onderwijs te benadrukken.

In de tweede plaats omdat het onze diepste wens is dat de ouders de belangrijkste partner blijven bij de ontwikkeling van onze kinderen. Hiervoor is vooral in de thuissituatie meer tijd, aandacht en regelmaat voor de kinderen nodig. Een goede wisselwerking tussen de school en de ouders is in dit geval noodzakelijk. De school kan het namelijk niet alleen.

 

In de derde plaats omdat wij werken aan een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Daarom is bijvoorbeeld het tegengaan van pesten voor ons heel belangrijk. Wij hopen dat u thuis, ook vanuit de grondbeginselen van het Hindoeïsme, aandacht hieraan wil besteden. Cyberpesten is iets dat soms voorkomt. Het is noodzakelijk dat we samen met u onze kinderen begeleiden bij het gebruik van social media zoals, Facebook, Whatsapp, Youtube, etc.

Ook dit jaar staan de docenten, de directies, onderwijsassistenten, conciërges en ander ondersteunend personeel, klaar om het beste uit onze leerlingen te halen. Mijn oprechte waardering voor het werk door goed opgeleid en goed gemotiveerd personeel. Alvast bedankt voor alle inzet in 2017.

Rajesh Ramnewash,

Voorzitter College van Bestuur SHON

 

 

Nieuwjaarswens

07 januari 2017 - 
1 2 3 4 5 6 7 8