Lezen, leesplezier en leesbevorderende activiteiten

Lezen is bevrijdend!
Lezen bevordert de autonomie van de lezer, maar ook het gevoel autonomie te hebben.
Als je leert lezen, voel je je competent en dat creëert veiligheid.

 

De Nationale Voorleesdagen 2020 

De Nationale Voorleesdagen 2020 worden op woensdag 22 januari ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt voor de groepen 1 t/m 3 en duren tot en met zondag 2 februari. Ouders kunnen zich aanmelden om interactief voor te lezen. Neem contact op met de groepsleerkracht.

 

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar.
Bron: https://www.cpnb.nl/campagnes/de-nationale-voorleesdagen-2020 

 

 

                                        

                                                 10 tips voor samenlezen:

  1. Lees liever elke dag samen 10 minuutjes, dan één maal per week een uur.
  2. De stukjes die jij als ouder leest, lees je op een normaal tempo voor. Je kind hoeft deze stukjes niet bij te wijzen.
  3. Laat je kind het boek kiezen dat jullie samen willen lezen. Dit zorgt er voor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het ‘van jou’ moet lezen.
  4. Bekijk vooraf het omslag en de titel en bedenk samen waar dit boek over zou gaan. Of voorspel samen hoe het gaat aflopen. Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind betrokken wordt bij de inhoud.
  5. Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind. Niets is zo demotiverend om telkens te merken dat het lezen niet lukt.
  6. Heeft je kind moeite met een woord of een zin? Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Is het echt te moeilijk dan kun je natuurlijk het moeilijke woord even voorzeggen. Een volgend keer zal je kind het snel herkennen.
  7. Maakt je kind een fout, wacht dan even met verbeteren. Meestal hoort je kind een stukje later in de zin dat het een fout gemaakt heeft en verbetert het zichzelf. Zo niet, dan kun je aan het eind van de zin samen nog even terugkijken.
  8. Geef je kind complimenten.
  9. Geef je kind nog meer complimenten.
  10. Wordt niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat. Het is bijzonder demotiverend om te horen dat het niet goed gaat. Geef complimentjes als het wel goed gaat.

Bron: https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/werkblad-10-tips-voor-samenlezen-lvl-1.pdf 

 

Wist je dat onze woordenschat tot ons zesde jaar toeneemt door luisteren en daarna vrijwel alleen nog door lezen?
Het ene kind kan aan het einde van de basisschool een woordenschat van 10.000 woorden hebben en de ander kent er misschien wel 17.000. Dat maakt nogal een verschil aan het begin van de middelbare school. Veel voorlezen, veel lezen en veel  praten over wat je gelezen hebt kan die verschillen tussen kinderen verkleinen.

 

Bron: https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/krant_van_lezen_6_web_pp.pdf

 

Als u meer wilt weten over het lezen van een prentenboek met uw kind, kunt u deze link raadplegen: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/05/wat-maakt-een-prentenboek-goed-1563821-a229760

 

 

Onderstaand filmpje bevat zinvolle tips op het terrein van lezen!