Visie

Missie & Visie Shri Laksmi

Op De Shri Laksmi werken we aan een sterke basis voor ieder kind met een ruime bagage om open, betrokken en zelfbewust wereldburger te worden.

Op De Shri Laksmi werken het team, de ouders en de leerlingen nauw samen aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

De leerling, de ouders en het team werken samen op een positieve en oplossingsgerichte wijze. Vanuit een open grondhouding werken we aan: persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie.

 

Persoonsvorming

De Shri Laksmi is een school waar men elkaar dient te respecteren ongeacht de verschillen in religie, klasse, visie en mening. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, ontwikkeling en hun eigen kwaliteiten kennen en kunnen inzetten. De vaardigheid om te kunnen reflecteren en evalueren leidt tot constante ontwikkeling. Hierbij dagen we de leerlingen uit zowel zelfstandig als samen te kunnen werken om van elkaar en met elkaar te leren. Op De Shri Laksmi hebben we interesse in de individuele leerlingen. We tonen interesse in elkaars cultuur en achtergrond. We merken de overeenkomsten op en zien de verschillen als verrijking.

 

Kwalificatie

Betekenisvol onderwijs wordt verder versterkt.  We gaan  de wereld van buiten de school de klassen inhalen door middel van materialen, teksten en beeldmateriaal of we gaan de wereld in tijdens excursies. Op onze school staan enthousiaste leerkrachten voor de klas met hart voor het onderwijs. De leerkrachten bieden doorgaande leerlijnen aan op het gebied van de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren onze leerlingen het belang van leren en werken met plezier. Tijdens dit proces passen leerlingen wat ze tijdens de Dharma lessen leren toe, dat ze binnen dit universum invloed kunnen uitoefenen op het leren en leven.

 

Socialisatie

Wij bieden de leerlingen een fijne basisschooltijd en bereiden hen daarnaast voor op hun rol als wereldburgers. Het Hindoeïsme wordt gekenmerkt door een zekere tolerantie naar anderen toe vanwege universele verbondenheid.Het werken vanuit vertrouwen en met wederzijds respect binnen een veilige leeromgeving dient als voorbeeld voor de toekomst. We zorgen ervoor dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. De focus ligt op onze mogelijkheden en fouten zien wij als kansen om te leren. Bewegingsonderwijs, lessen beeldende vorming en een verrijkingsgroep bieden ruimte voor het ontwikkelen van deze vaardigheden.  Door het beste uit onze leerlingen te halen, begeleiden wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandige en sociale wereldburgers.

 

De komende schoolplanperiode gaat het team van Shri Laksmischool aan de volgende pijlers werken:

  • - basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen)
  • - Dharma onderwijs
  • - wereldburgerschap
  • - Gezonde school en duurzaamheid
  • - professionele organisatie (PLG)