Visie

De speerpunten op de Shri Laksmi School zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Onze school probeert de leerlingen te stimuleren om goed te presteren. Maar we leren hen ook dat andere zaken in het leven ook belangrijk zijn, aan de hand van hindoeïstische normen en waarden zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor ouderen, vegetarisme, dienstbaarheid enz. 
 
Klassikaal en individueel
Een kind is onderdeel van een gemeenschap. Op school wordt deze gemeenschap gesymboliseerd door de groep: we leren elk kind op school om zich als onderdeel van een groep te gedragen. Onze leerlingen krijgen daarom klassikaal les in leeftijd jaargroepen. Tegelijkertijd proberen wij de individuele ontwikkeling van elk kind zoveel mogelijk te stimuleren door extra individuele begeleiding als dat nodig is.

Iedereen is welkom
Alle leerlingen zijn welkom op onze basisschool. Ondanks dat de meeste van onze leerlingen en leerkrachten van hindoestaanse afkomst zijn, staan wij open voor iedereen. Ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Wel vragen wij aan leerlingen en ouders, die geen hindoe zijn, om onze houding te respecteren.