Nieuws

30 september 2020

Ventilatie op onze school

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus.

Ventilatie op onze school
Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de eisen waar scholen aan moeten voldoen. Ons schoolbestuur heeft een technische inventarisatie van alle installaties uitgevoerd. Ons gebouw voldoet aan de voor onze school geldende eisen. We onderzoeken nog of er aanvullende [technische] maatregelen gewenst zijn.
Daarnaast zullen we tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten. Dat is bij milde buitentemperaturen goed te doen maar in de winter wordt dat natuurlijk lastiger. In dat geval kunnen CO2-meters soelaas bieden, want daarop valt te zien wanneer de lucht aan verversing toe is.  Via de Gemeente Amsterdam is onze school reeds voorzien van CO2-meters.