Nieuws

24 oktober 2016

Toelatingsbeleid 2017-2018

Beste ouders /verzorgers,

 

Hieronder vindt u informatie over het toelatingsbeleid op de SLS voor het schooljaar 2017-2018.

 

 


Voor het eerst naar de basisschool

 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.

Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van een kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

 

Voorrang kinderen buiten Amsterdam
Ons voorrangsgebied komt neer op een maximale loopafstand van zo’n 1.500 meter tussen school en uw woonadres. Onze school geeft ook voorrang aan kinderen die in een deel van Duivendrecht en Diemen wonen. Kinderen die in ons voorrangsgebied wonen, krijgen bij de plaatsing voorrang.


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).

 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.

 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn.

 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

 • Ook voor een kind dat al naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.

 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

   

  In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

  Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

 2. uw kind zit op een IKC;

 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;

 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

   

   

  Aanmeldformulier kwijt?

  Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

   

  Inleverdata voor het aanmeldformulier

  De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013:                                       1 november 2016

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2013:                       2 maart 2017

 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014:                                         1 juni 2017

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014:                                      2 november 2017

   

  Een plaats op de basisschool

  Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Omdat op onze school voldoende plaats is, verwachten wij voor elk kind dat bij ons aangemeld wordt, plaats te hebben.

 

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).

 2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
  die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

  b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
     school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;

 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;

 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

   

  Inschrijven

  Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
  Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

   

  Meer informatie
  Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
  Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.