Nieuws

05 september 2017

Opening nieuw schooljaar door Rajesh Ramnewash

Hieronder treft u de welkomstboodschap aan van onze voorzitter van het College van Bestuur ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar:

Opening nieuw schooljaar door Rajesh Ramnewash

Beste ouders en collega’s,

Na een welverdiende zomervakantie voor ons allen wil ik u hartelijk welkom heten in het nieuwe schooljaar en vooruitblikken op ontwikkelingen waarmee we de toekomst van onze kinderen en de scholengroep verder vorm kunnen geven.

 

Op al onze scholen gaan we met de ouders samenwerken in een educatief partnership. Dat wil zeggen dat we hen veel meer gaan informeren over de zaken waarmee we bezig zijn. Verder gaan we bekijken hoe we hen nog meer kunnen ondersteunen om thuis hun kinderen bij te staan. Ik vind dat er een grotere wisselwerking moet ontstaan tussen de school, de ouders en de kinderen, zodat we een drie-eenheid kunnen vormen.

 

Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld op een aantal scholen gestart met ontwikkelgesprekken. Dit gaan we doorzetten. Dus gaan we kijken naar de prestaties van onze kinderen op de lange termijn. Rapporten zijn namelijk vaak een optelsom van kleine stukjes lesstof die zijn beoordeeld. Maar eigenlijk is het veel beter om samen met de ouders over een langere periode te kijken naar het niveau en wat we nog kunnen doen om het beste uit onze kinderen te halen. Bij al die gesprekken willen we hen graag erbij betrekken. Dit betekent dat ze aanwezig zijn tijdens het gesprek zodat we ook met hen over hun ontwikkeling kunnen praten. Daardoor voelen ze zich verantwoordelijk en we verwachten dat ze makkelijker kunnen vasthouden aan hun goede prestaties. Kinderen vinden het overigens heel prettig om serieus genomen te worden. Vooraf hebben ze een gesprek met hun docent dus ze weten dat het er aan komt. In zo’n ontwikkelgesprek is het voor iedereen duidelijk waar we samen aan gaan werken. Overigens zullen we ook in zulke gesprekken blijven benadrukken welke zaken van onze kinderen goed gaan, want dat geeft hen veel zelfvertrouwen en vormt de basis om de dingen te verbeteren die iets minder gaan. 

 

Van groot belang is dat we ook in dit nieuwe schooljaar aan de ouders vragen om vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld om pleinwacht te lopen zodat docenten iets meer tijd hebben om de lessen voor te bereiden. Bekend is dat de werkdruk in het onderwijs hoog is en ik denk dat we niet moeten afwachten wat de overheid op dit punt voor ons kan doen. Onze organisatie gaat samen met de ouders bekijken hoe we dit probleem binnen onze organisatie kunnen aanpakken. 

 

In het afgelopen jaar hebben onze docenten het gebruik van tablets steeds effectiever ingezet om het kennisniveau te vergroten. In dit schooljaar gaan we dat uitbreiden. Verder gaan we op alle scholen starten met Bomberbot. Een belangrijke stap met een nieuwe lesreeks programmeren om onze kinderen op weg te helpen. We gaan in de komende jaren hierin veel investeren omdat het onze kinderen leert om goed verbanden te leggen en analytisch te denken.

 

Samen met de universiteit van Amsterdam (UVA) gaan we werken aan het antipestbeleid met behulp van Prima 3.0. Dat is een programma waarmee we meer inzicht krijgen in de dynamiek van de klas en hoe onze kinderen en docenten op pesten reageren. Ik ben er heel erg trots op dat we door UVA zijn uitgekozen om dit proefprogramma bij ons te doen. Onze kinderen moeten natuurlijk goed kunnen leren maar het belangrijkste is dat hun jeugd onbekommerd is. Daar streven we elke dag naar.

 

Tenslotte kijk ik uit naar de verschillende feesten die we samen met de kinderen en de ouders op school vieren. Ik denk met name aan Divali. Vaak hebben de kinderen lang van te voren geoefend en op de dag zelf komen de trotse ouders naar school om mooie foto’s en video’s van hen te maken. Elk jaar is dit weer een belevenis en ik hoop ook dit jaar dat veel ouders komen kijken en meedoen.  Wat me leuk lijkt om in dit verband te organiseren is een soort reünie van onze oud-leerlingen. Ik ben erg benieuwd hoe het hun is vergaan sinds ze onze scholen hebben verlaten.  De beroemde Dj Dyna  is wat dit betreft één van onze oud- leerlingen die als voorbeeld kan dienen. Alvast bedankt voor alle inzet in het schooljaar 2017/2018.

 

Rajesh Ramnewash,  

voorzitter College van Bestuur SHON